MÅLSÆTNINGER OG FORMÅL!

Formål

Destination Trekantområdet samler offentlige og private aktører indenfor turismeerhvervet i Vejle, Kolding
og Billund kommuner i et fælles destinationsselskab.

Formålet er at understøtte skabelsen af vækst og arbejdspladser i turismeerhvervet.  Gennem samarbejde og
styrkelse af produktudvikling og markedsføring af tilbud og services til områdets gæster, skal vi fremme turisme i området. 

Målsætninger

Destination Trekantområdet arbejder for at skal skabe vækst i turismeomsætning og arbejdspladser i hele området. Destinationen faciliterer nye bæredygtige og inddragende samarbejder og partnerskaber i turismeerhvervet i samarbejde med de kommunale forvaltninger og de lokale erhvervsfremmeorganisationer. Herigennem skabes vækst både i byer og landdistrikter. 

Øvrige målsætninger