Pressemeddelelser og artikler

Potentiale for internationale konferencer

Let’s Meet Again er et samarbejde mellem Destination Trekantområdet og VisitHerning, som skal gøre det attraktivt for internationale konferencer at besøge det midtjyske. Nogle af nøgleordene er tryghed og leveringssikkerhed.
Billund, Fredericia, Kolding og Vejle er populære byer at afholde danske konferencer og landsmøder for større organisationer.
I Danmarks infrastruktur ligger vi praktisk centralt.

Men i internationalt perspektiv opfattes Danmark ikke som en central destination. Internationale arrangementer skal vælge en dansk placering af andre årsager end beliggenhed alene.

Et stærkt konkurrenceparameter i dén sammenhæng er, at danske venues har god infrastruktur og stor leveringssikkerhed. Det er en vigtig pointe i en nystartet coproduktion mellem Destination Trekantområdet og VisitHerning.
Ved at arbejde sammen kan de to destinationer tilbyde stærke faciliteter til store, internationale konferencer. Konferencer af en størrelse og karakter, som ellers kun ville overveje en storby som København.

Stærkere branding af området
Samarbejdet skal køre under navnet Let’s Meet Again og den internationale kampagne skydes i gang fra nytår. Aktører fra begge destinationer er inkluderet som partnere i projektet, og de går allerede nu i gang med arbejdet.
– Konferencer er naturligvis attraktive for alle større overnatningssteder, fordi de foregår over flere dage ad gange og omfatter en stor mængde gæster. Fra vores perspektiv giver det god mening at lave en samlet, international markedsføring for hele det centrale område af Jylland. Vi kan lave en meget stærkere branding af området på den måde, siger Anne-Beth Madsby, hotelchef på Comwell Kolding.
Anne-Beth Madsby er en af de centrale tovholdere i planlægningsarbejdet. Ud over Danmarks stærke position mht. infrastruktur lægger hun også vægt på, at vi kan byde på en autenticitet og ikke mindst en bæredygtighed, som vil være et fristende tilbud for mange større internationale aktører.– Vi kan tilbyde noget stabilitet i en ustabil verden. Selvom verden er i forandring i disse tider, er Danmark stadig et meget trygt og sikkert sted at besøge.

Opbygge en fælles kultur
Selvom kampagnen skydes i gang til nytår, understreger Anne-Beth Madsby, at der er tale om en langsigtet målsætning. Store internationale konferencer planlægges flere år i forvejen, så det kan tage tid, før initiativet bærer håndgribelig frugt.
I den mellemliggende tid er der nok at tage fat på. Ikke mindst skal der arbejdes med den lokale kultur, så der opbygges et fundament fælles identitet, som Let’s Meet Again-området markedsfører.
– Vi ved, de store aktører lægger vægt på, at en mødeby står sammen. At borgmesteren modtager konferencearrangøren og at taxachaufføren kender til arrangementet. Den fælles identitet skal vi arbejde for at opbygge.
– Når de internationale konferencer begynder at komme, skal vi også være klar med andre produkter, som frister til at lære området bedre at kende. Det er jo en ekstra bonus, når nogle af konferencedeltagerne får lyst til at genbesøge området med deres familie i sommerferien, siger Anne-Beth Madsby.
Hotel- og konferencesteder i Kolding, Vejle og Fredericia har allerede et netværk på de eksisterende arrangementer, hvor de hjælper hinanden, hvis der f.eks. mangler overnatningspladser. I de kommende år skal man også lære VisitHernings aktører bedre at kende.

Nytænkning ved Lillebælt: Regenerativ Turisme

Destination Trekantområdet tiltrækker opmærksomhed fra destinationer både nationalt og internationalt, når man efter nytår skal arbejde med nyskabende natur- og outdoorturisme.
Trekantområdet har meget at byde på, men et af de områder, hvor der stadig er basis for udvikling, er området for udendørsturisme.

 

Det bliver der ændret på i løbet af de kommende to år, hvor Dansk Erhvervsfremmebestyrelse har ydet støtte til projektet “Regenerativ turisme på verdenskortet”.
Det udvikles i et samarbejde med Destination Fyn og kommer til at foregå omkring Naturpark Lillebælt med arbejdstitlen ”Lærende oplevelser
over, under og ved vandet”.
– Lillebælt er et enestående naturområde, og vores analyser viser, at området vil være interessant for mange flere internationale turister. Det nye initiativ skal dels klarlægge, hvad der primært kan tiltrække turisterne. Samtidig tager vi hul på tankerne om regenerativ turisme, som kan blive en stor turistmagnet i de kommende år, forklarer Kim Jensen, Destination Trekantområdet.

Stor interesse udefra
Regenerativ turisme er et forholdsvis nyt begreb. Det dækker over, at turismen ikke alene skal være bæredygtig – den skal også ”give noget tilbage” til naturen. 
Et eksisterende eksempel er østerssafari i Vadehavet, hvor turisterne bidrager til at fjerne nogle af de invasive stillehavsøsters. En inspiration kommer også fra Færøerne, hvor destinationerne uden for højsæsonen er “Closed for maintenance”. De turister, som besøger Færøerne i denne periode, skal hjælpe med f.eks. at indsamle affald eller vedligeholde stier. 
– Ideen har vakt stor interesse hos andre danske destinationer, og vi får meget positive tilbagemeldinger fra vores samarbejdspartnere Color Line og svenske SEMBO. Da jeg fortalte om det på en konference for nylig, henvendte turismedelegationen fra Barcelona sig til mig med mange nysgerrige spørgsmål, siger Kim Jensen.

Regenerativt og salgbart
Hvad der er mest regenerativt – og samtidig turisme-interessant – i Lillebælt-regionen, er noget af det, som projektet skal afdække. Arbejdsmetoden involverer dialog med både projektets partnere og med den lokale befolkning, som kan hjælpe med at udpege, hvor der er potentiale. 
– Vi ved eksempelvis, at der er en overbefolkning af de almindelige strandkrabber i Lillebælt, så en ide kunne være en slags krabbesafari, hvor turisterne hjælper med at indsamle nogle af krabberne, siger Kim Jensen.
Samtidig indeholder projektet et erhvervsudviklende ben, hvor de regenerative tiltag skal tænkes ind i de tilbud, som partnerne udbyder. I krabbe-eksemplet kunne det f.eks. være, at fangsten blev tilberedt og serveretpå en lokal restaurant.
– Turisme skal være et redskab til at gøre noget godt for naturen, samtidig med at det er en forretningsmulighed. Det er et afgørende succeskriterium for projektet, at vi udvikler noget, som kan ”sættes til salg”. På den måde kan vores resultater leve videre, når projektet er afsluttet, forklarer Kim Jensen.

Regenerativ Turisme på verdenskortet har et budget på 2,9 mio. kroner og er rammesat til perioden 2023-2025. Dansk
Erhvervsfremmebestyrelse bevilliger halvdelen af beløbet. Den anden halvdel
bekostes af de 19 partnere bag projektet.

Kulturturisme skal fortælle historier på tværs

 

Det treårige projekt Gentænk Kulturturismen skal  afdække og udvikle fælles temaer for kulturturismens attraktioner i Destination Trekantområdet. Målet er at få flere voksne par uden børn, til at feriere i området i skuldersæsonen.

”3000 års historie på 3 dage”.

Sådan lyder en af arbejdsoverskrifterne i projekt Gentænk, som efter et års fokuseret udviklingsarbejde er gået ind i det mere produktrettede spor. Og overskriften illustrerer glimrende den ide, som ligger bag projektet, der er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Ved at besøge de lokale museer, som er inddraget som partnere i projektet – Kongernes Jelling, Museum Kolding og Mark – Museet for en Ny Danmarkshistorie – kan turisterne følge et historisk spor fra jernalderen og frem til i dag. Det kræver blot, at når de har besøgt det ene museum – skal de have lyst til at besøge det næste.

Ved at tænke hele Destination Trekantområdets kulturturisme sammen, kan vi udvikle turismeprodukter, som går på tværs. Det kommer alle til gode og vil være til gavn for hele destinationen, forklarer Maibrit Thomsen, projektkoordinator hos Destination Trekantområdet.

 

Storytelling på tværs af destinationen

Gentænk definerer sin målgruppe som de voksne par, der tager på ferie i skuldersæsonen, hvor der er bedre tid til at fordybe sig i et langsomt tempo. Denne type turister sætter pris på at blive inspireret og få nogle originale forslag til, hvordan de skal bruge deres feriedage.

Den fjerde partner i projektet er Designskolen Kolding, som har faciliteret en del processer i samarbejde med to eksterne konsulenter fra Adventure Lab og InnovationLab.

– Vi har arbejdet med, hvordan vi kan blive bedre til en storytelling, som går på tværs af attraktionerne, og vi er på vej ind i en fase, hvor vi kan afprøve forskellige koncepter, siger Maibrit Thomsen.

Dette følger en trend i tiden, hvor fordybelse og indlevelse sker i bevægelser på tværs af lokationer, siger Sune Gudiksen, ansvarlig for forskningsprogram Leg, oplevelse og læring i museumsformidling ved Designskolen Kolding.

– Det svarer lidt til at man i stedet for en helaftensfilm ser det som sammenhængende TV-episoder på tværs af attraktionerne. Både ved at skabe og bruge de oplagte historisk links, og samtidig ved skabe vedvarende og vedholdende formidling gennem storytelling, som gæsterne kan påvirke, siger Sune Gudiksen.

Ud over arbejdsoverskriften i artiklens indledning er der blevet arbejdet konkret med et produkt, som kaldes “I kongernes fodspor”. Desuden har man taget hul på udviklingen af yderligere to temaer med arbejdstitler ”Tragedier” og ”Omvæltninger”, som går på tværs mellem attraktionerne.

– Målsætningen er, at vi når op på 10 forskellige produkter. For at få hul på de næste i serien vil vi bl.a. involvere vores erfa-partnere i processen omkring temaernes udfoldelse og pakketering, så vi får nogle rigtig stærke og sammentømrede produkter siger Maibrit Thomsen.

 

Vigtig service til særlige gæster

 I Kongernes Jelling er museumschef Morten Teilmann-Jørgensen fuld af lovord for potentialet i Gentænk.

– Vi udvikler en fantastisk service til vores gæster; nemlig at sende dem godt ud ad døren med inspiration til nye oplevelser i området. Den service bliver utroligt vigtig i fremtiden, siger Teilmann-Jørgensen.

Han er begejstret over at få inspiration til at tiltrække flere gæster i en del af sæsonen, som traditionelt er mindre velbesøgt. Selvom Kongernes Jelling elsker de store turistgrupper med masser af børn, som kommer på besøg i højsæsonen, vil Morten Teilmann-Jørgensen også have nye besøgende i skuldersæsonen.

– Vi har faktisk enormt meget at byde på her i området, og det er positivt, jo flere der kender til dem. For os aktører er det også positivt at lære folk fra de andre attraktioner at kende – og at lære de andres tilbud bedre at kende. Jeg er meget spændt på at se de pakke-tilbud, som skal udvikles i forbindelse med dette projekt, siger Morgen Teilmann-Jørgensen.

Efterspørges: Totaloplevelser på tværs

Traditionelt er museer stærke i at skabe formidlingskoncepter på egen banehalvdel ved den attraktion, man har nærmest. Turister efterspørger dog i stigende grad totaloplevelser på tværs af attraktioner og dermed også på tværs af organisatoriske skel. En række greb og metoder hentet fra legende og samskabende storytelling kan bringes i spil, der kan sikre interesse for at blive i området i længere tid og gå på jagt efter flere lag. Succesen afhænger af museernes og destinationens evne til i samarbejde at skabe ’connection points’ som turisterne kan forfølge og nemt kan navigere i.

INVITATION TIL TURISMEKONFERENCE!

KOM TIL KICKSTART AF TURISMESÆSONEN 2022!

Årets største turismekonference i Destination Trekantområdet afholdes
den 20 april fra kl. 13.00 – 16.00Scandic – Kokholm 2 – Kolding

Turismen i vores område skal genstartes!

Hvad er forventningerne til den kommende sæson?

Kom og hør mere om de fremtidige aktiviteter, herunder de nye initiativer indenfor erhvervsturismen og vores tiltag der skal fremme besøg i skuldersæsonen.

Glæd dig bl.a. til at høre mere om aktiviteterne fra LEGOLAND Billund Resort-samarbejdet, som fortæller om de nye tiltag og den sæson vi kigger ind i.

Det og meget mere inspiration får du den 20. april!

Vi glæder os til at se dig!

INVITATION TIL OUTDOOR-INSPIRATIONSDAG!

FORRETNINGSUDVIKLING OG PRODUKTPAKKETERING FOR OUTDOOR-OMRÅDET

Er du interesseret i outdoor-turisme, og hvordan din virksomhed kan udvikle nye produkter og pakketeringer med andre aktører i Destination Trekantområdet?

Mandag den 6. december 2021 inviterer Destination Trekantområdet til workshop, hvor Thomas Kjerstein fra Nordic Destination vil inspirere, og tager os igennem håndgribelige redskaber, til at udvikle oplevelser og produkter målrettet outdoor-området. Workshoppen vil have fokus på kvalitet, værtskab, hvordan du værdisætter dine outdoor-produkter, og hvordan partnerskaber på tværs af brancheskæl åbner for nye muligheder.

Vi har også inviteret Jarle Kondrup fra Innovation Lab til at fortælle om ”Digital Forretningsudvikling”, så du vil få praksisnære eksempler og overblik over de digitale løsninger der findes derude.

Vi kan max. være 35 deltagere så vent ikke for længe med at blive tilmeldt. Sidste frist for tilmelding er 1. december 2021. 

Vi ser frem til en spændende og inspirerende dag – læs hele programmet for dagen her: Outdoor-Inspirationsdag hos Destination Trekantområdet!

 

UNESCOJellingVDK

Turisterne i Destination Trekantområdet (Billund, Kolding og Vejle) brugte i 2019 godt 6,3 mia. under deres ophold.

Turisterne i Destination Trekantområdet har givet en turismeomsætning på godt 6,3 mia. kr. i 2019.
I samme periode er der registreret næsten 2,9 mio. overnatninger. Derved stod Destination Trekantområdet for 21,9 pct. af den samlede turismeomsætning i Region Syddanmark i 2019.
Turismeforbruget i Destinationen i 2019 udgjorde i alt 2,3 pct. af områdets samlede udbud af varer og tjenesteydelser. Turismeforbrugets størrelse i forhold til andre brancher ligger over niveauet for Region Syddanmark (1,5 pct.) og landet som helhed (1,4 pct.).
Turismen skabte, inklusiv afledte effekter, 3,7 mia. kr. i værditilvækst og 7.593 fuldtidsstillinger i området i 2019. Målt på antal fuldtidsbeskæftigede er destinationen stort set lige så afhængig af turismen, som tilfældet er i hele landet og regionen som helhed.

Mange vælger at holde ferie i området – ikke kun danskerne
Ferieturismen udgjorde i 2019 en andel på 62 pct. af den samlede turismeomsætning i Destination Trekantområdet. Forretningsturismen stod for det resterende turismeforbrug på 38 pct. i området.
Gæsterne brugte flest penge på produkter som lokal transport, overnatning og restaurantbesøg.

 

Turismen i Destination Trekantområdet favner både danske og udenlandske gæster, hvor danskerne tegner sig for hovedparten eller 66 pct. af turismeomsætningen. De udenlandske gæster står for de resterende 34 pct. af forbruget. De udenlandske gæster kommer primært fra vores nabolande med Tyskland, Sverige og Norge som de største udenlandske markeder.
Derudover er det tydeligt at turismen i Destination Trekantområdet er sæsonbetonet, med flest overnatninger (42 pct.) i højsæsonen som er juli og august måned.

Oplysningerne er baseret på en rapport udarbejdet af Visit Denmark. Rapporten er med til at bidrage med vigtig viden og nøgletal om området og giver et indblik i gæsternes færden, samt de samfundsmæssige afledte effekter af turismen i området.

Læs hele rapporten her: Turismens økonomiske betydning i Destination Trekantområdet 2019

Deltag i konferencen og bliv en del af en million-kampagne

 

Kom til kickoff-konference og få del i fremtiden for vores
fantastiske område.

KOM OG BLIV EN DEL AF EN STOR INTERNATIONAL KAMPAGNESæt kryds i kalenderen 30. august og vær med til stille skarpt på fremtiden for Destination Trekantområdet. Hvordan skal vores område sælges? Hvilke produkter skal vi sætte forrest i vinduet? Kan vi reframe kendte produkter, så de står skarpere i konkurrencen? Og hvordan bliver du en del af næste års kampagne?

Den 30. august fra 08.30-13.00 kan du deltage i vores kickoff-konference for Destination Trekantområdet. Her lægger vi sporene for fremtiden.

  • Kom og vær med til at afgøre, hvilke oplevelser og temaer vi skal satse på frem­over. Og hvordan vi kan præsentere dem, så vi sikrer vækst i vores område.
  • Få indsigt i data om området – og i alle de internationale trends, vi i fælles­skab skal bygge fremtiden på.
  • Oplev spændende oplæg fra Epinion og Group NAO, som er Danmarks nok bedst funderede trendanalytiker inden for turisme.
  • Og hør om den millionkampagne, du allerede nu HELT GRATIS kan blive en del af, når vi markedsfører området over for gæster i Norge, Sverige, Tyskland, Holland og andre gode markeder.

Arrangementet er afholdt – men tilmeld dig gerne vores nyhedsbrev.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her og hold dig opdateret

LOGO Destination Trekantområdet

14 måneder uden turisme – sådan håndterede vi coronakrisen

 

Hotelejer blev projektleder under coronakrisen

Torben Klovborg Christiansen realiserede for seks år siden sin drøm om at blive hotelejer.
Han overtog Billund Kro, hvor han skiftede navn og koncept til REFBORG Hotel – Spiseri – Butik.

De følgende år var travle på REFBORG. Lige indtil coronakrisen kom, og regeringen lukkede Danmark ned. I nætterne efter nedlukningen sov Torben Klovborg Christiansen minimalt:
”Mette Frederiksen lukkede landet ned i marts 2020, og de efterfølgende måneder var præget af enorm usikkerhed. For ingen vidste, hvad det betød. Af gode grunde havde vi jo ikke oplevet en lignende situation før,” fortæller hotelejeren og uddyber ærligt:
”De første 14 dage anede jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg lå søvnløs om natten og havde det ad h… til.”

Ro til handlekraft
Torben Klovborg Christiansens bekymringer blev færre, da hans bank beroligede ham.
Økonomien så fornuftig ud. Han skulle nok klare sig helskindet ud på den anden side af pandemien.
Han holdt fortsat åbent på REFBORG og begyndte at tilbyde takeaway.
Samtidigt blev hotelejeren kontaktet af et tv-hold, der ville have ham til at medvirke i et dokumentarprogram om coronakrisen. Projektet kickstartede en sund proces, siger han:
”Vi lavede en masse optagelser, og det virkede rigtig godt. Det var en form for terapi for mig.
TV2 og TV SYD købte udsendelserne, og sideløbende lavede jeg et projekt med min ven, Jan fra MAVT, der jo har en masse teknisk udstyr.”

Drive-in-arrangementer
Makkerparret Jan Juul Hansen og Torben Klovborg Christiansen slog hovederne sammen, fordi de trængte til at give folk nogle positive oplevelser i den kedelige coronatid:
”Vi begyndte med at lave en drive-in-biograf på parkeringspladsen ved Legoland, og det blev hurtigt en succes. Senere etablerede vi et samarbejde med forskellige kirker, der lavede drive-in-gudstjenester på pladsen, fortæller Torben Klovborg Christiansen og uddyber:
”Min egen datters afslutningsfest for niende klasse var blevet aflyst, men vi løste det ved at holde en drive-in-dimensionsfest på parkeringspladsen. Vi var de første til at lave det i Danmark, og ideen spredte sig som bølger i det ganske land, hvor alle begyndte at gøre det samme.”

Iværksatte indsamlingsshow
Billunds butikker savnede i høj grad de manglende turister, der normalt ankommer til byen.
Som daværende bestyrelsesmedlem og nuværende formand for handelsforeningen i Billund følte Torben Klovborg Christiansen, at han var nødt til at iværksætte noget særligt.
Han begyndte derfor at ringe til alle de store aktører i området, for han havde fået en god ide.
Hotelejeren ville lave et indsamlingsshow på REFSBORG, der skulle sendes live på sociale medier:
”Jeg tog kontakt til Pernille Steffensen, der er Legolands tidligere eventchef. Hun hjalp med at strukturere mine mange ideer. Vi holdt vores første møde sammen om mandagen, og vi sendte indsamlingsshowet live på Facebook om lørdagen fra vores to improviserede studier på REFBORG”, fortæller Torben Klovborg Christiansen.
Showet blev en bragende succes og havde besøg af Billund Garden samt en lang række lokale musikere. Da liveudsendelsen var slut, havde de indsamlet 250.000 kroner, som primært kom fra privatpersoner.

Flere tiltag
Hotelejeren på REFBORG fortsatte sin iderige færd med at lave drive-in-banko. De fleste gange mødte 100 biler op og spillede fællesbanko mod hinanden.
Torben Klovborg Christiansen udviklede også liveudsendelserne på Facebook, hvor han begyndte at sende et talkshow med vennen Jan Juul Hansen under navnet Klovborg & Juul. Her inviterede de lokale folk ind i studiet for at tale om coronakrisen. De fik blandt andet besøg af hjemsendte efterskoleelever og Billunds borgmester.
Desuden afholdt makkerparret Billund Kommunes julefrokost som et liveshow på Facebook.
Sideløbende med tiltagene drev Torben Klovborg Christiansen REFBORG, som også var den eneste åbne hotelovernatningsmulighed i Billund under coronakrisen:
”Jeg har hele tiden passet mit hotel og har nærmest været på 24 timer i døgnet. Jeg solgte en masse takeaway i weekenderne og prøvede at gøre alt, hvad jeg nu kunne.”

Lys fremtid
Torben Klovborg Christiansen har ikke fået økonomisk støtte til sine mange tiltag under coronakrisen, men det har heller ikke været hensigten:
”Vi har ikke fået en bøjet 25-øre for de ting, vi har iværksat. Det har heller ikke været det vigtige for os. Det drev os at give folk nogle lysglimt i coronatiden, og vi har da også modtaget stor ros fra rigtig mange mennesker. Mange folk har også spurgt til, om jeg ikke skulle lave mere tv. Men jeg overtog REFBORG for at drive et lille hotel som selvstændig, hvor jeg selv har tid til at give mine gæster nogle gode oplevelser. Så jeg tænker ikke at gå tv-vejen, selvom jeg absolut synes, at det er sjovt”, siger Torben Klovborg Christiansen og fortæller afslutningsvis, at han ser lyst på fremtiden:
”Jeg er født optimist og tror, at vi er tilbage på fuldt blus til næste sommer. Jeg er sikker på, at det bliver en kanon sommer næste år, når flyene er tilbage på vingerne.”

Kulturturismen bliver centrum for bæredygtig udvikling i Destination Trekantområdet

Destination Trekantområdet har modtaget midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til et projekt, som skal gentænke kulturturismen. Den relativt nye destination leder fællesprojektet, hvor flere toneangivende aktører gentænker kulturturismen for at skabe morgendagens bæredygtige kulturoplevelser og tiltrække turister uden for højsæsonen.

Covid-19 har ramt turistbranchen allerhårdest. Legoland har haft langt færre besøgende, og antallet af overnatninger i Trekantområdet er faldet med over en million fra 2019 til 2020. 

Med udgangspunkt i det nye normale (New Normal, red.), som pandemien har skabt, vil en række kulturinstitutioner og virksomheder samarbejde om at videreudvikle og gentænke kulturturismen på tværs af tre kommunegrænser: Billund, Kolding og Vejle.

Destination Trekantområdet leder projektet, der fokuserer på at fastholde turisterne i området over længere tid uden for højsæsonen. Blandt andet ved at skabe attraktive oplevelsespakker på tværs.

Kulturturismen som løftestang for turismeudvikling

Projektet involverer flere partnere fra vægtige kulturinstitutioner: Billund Kommunes Museer, Museum Kolding og Kongernes Jelling arbejder sammen med Designskolen Kolding (Design for Play og Social Design), og en konsulent i museologi, om at udvikle fremtidens spitzenklasse attraktioner:

”Projektets kerne er kulturturismen og den anskuelse, at kulturen er vækstkatalysator for bæredygtig turismeudvikling per se. Når man for eksempel rejser til Frankrig, tager man ikke afsted på grund af den lille lækre butik eller café, men fordi man skal opleve en attraktion, såsom Louvre eller et smukt slot. Der er så åbnet et spisested eller en boutique på grund af de mange besøgende på attraktionen, fordi der er skabt vækst på baggrund af attraktionen”, fortæller projektleder i Visit Vejle, Maria Sommer, og uddyber:

”Det er sådan, vi ser på kulturturismen her i destinationen. Udviklingen af museerne og kulturoplevelser kan skabe vækst for cafeer, butikker og iværksættere. Samtidigt vil vi arbejde for, at turisten både får verdensklasseoplevelser på museerne og attraktionerne, men også kan besøge den lille lækre café eller boutique – og at de gør det uden for højsæsonen og bliver her i flere dage,” forklarer Maria Sommer, som står bag projektet og ansøgningen til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Bæredygtig indsats

Der er et stort behov for langsigtede strategier inden for bæredygtig turismeudvikling, og det er et af kerneelementerne i projektet:

”Destination Trekantområdet skal – i fællesskab med partnerne – arbejde med spredning af turisterne, så der bliver et bedre flow mellem de vægtige attraktioner.

Det skal være nemt og overskueligt for gæsterne – især på områdets museer, der arbejder tværfagligt med fælles oplevelsespakker”, forklarer Maria Sommer og uddyber:

”Vi arbejder med begrebet wayfinding, der handler om at sprede turisterne ud mellem flere attraktioner. Det skaber incitament til at blive længere tid i destinationen.

Flere museer i destinationen samarbejder på tværs for at dele erfaringer om attraktionsudvikling og bæredygtige tiltag. I fællesskab bliver der også samarbejdet for at udvikle produkter, som skal give gæsten lyst til at opleve destinationen over flere dage – særligt uden for højsæsonen. Det handler i bund og grund om udviklingen af vores vægtige kulturinstitutioner, som bidrager til indfrielsen af ambitionerne om verdensklasseattraktioner. Og så selvfølgelig at give turisten lysten til at opleve vores skønne område i flere dage.”

Mere brugerinddragelse og fokus på brugerbaseret udvikling

Projektet har gæsten i fokus! Derfor er der etableret samarbejde med Designskolen Kolding, der skal foretage brugerinddragende undersøgelser. Hos Kongernes Jelling, som både er verdensarvsmuseum og teknologisk fyrtårn, skal der udvikles en ny attraktion:

”Det kommende Jelling Viking Test Center skal være et testcenter, hvor man leger med formidling.

Vi baserer udviklingen på empiri og brugerinddragelse. Alle museerne får dermed adgang til ny viden og erfaringer. Det bliver en kæmpe wow-oplevelse, at man som gæst er med til at udvikle en UNESCO-verdensarvsattraktion. Det kan vi især bruge i vores internationale markedsføring, hvor budskabet bliver: Kom og vær med til at skabe fremtidens UNESCO-vikingeverdensarv”, slutter Maria Sommer.

Fakta:

  • En Triple Helix-styregruppe er projektets drivkraft.
  • Flere af Destination Trekantområdets museer samarbejder. Der er tale om Museum Kolding på Staldgården og Skamlingsbanken, Kongernes Jelling, Christiansfeld og Billund Museerne.
  • Designskolen Kolding bidrager som videnspartner i projektet sammen med en privat konsulent uddannet inden for museologi fra Aarhus Universitet.
  • Tal fra VisitDenmark viser, at der var 35 % nedgang i overnatninger fra 2019 til 2020 i Destination Trekantområdet på grund af pandemien (den næsthøjeste nedgang i hele Danmark).

Kontaktinformation:

Maria Stilund Sommer, projektleder i Visit Vejle.

Mobil: 21778469

Invitation til Turismekonference