gentænk kulturturismen

Gentænk Kulturturismen – Fremtidens bæredygtige kulturattraktioner i Destination Trekantområdet (sep21-sep24)

Med dette projekt ønsker destinationen at skærpe og styrke kulturturismen i området med særlig fokus på kulturhistoriske attraktioner, og med henblik på at tiltrække flere højtforbrugende kulturturister over flere dage i skuldersæsonen.

Ved at fokusere på et langsigtet ’new normal’ perspektiv i udviklingen af den lokale turisme, vil projektet skabe en mere robust og bæredygtig oplevelsesindustri til gavn for turister og det lokale kultur- og erhvervsliv. Projektet anerkender kulturen og kulturattraktionerne som katalysatorer for bæredygtig vækst indenfor turisme i området, da museerne, i modsætning til de private attraktioner, ikke er sæsonlukkede. Dermed er de fyrtårne for tiltrækningen af turister i skuldersæsonen ved at sammentænke flow, sammenhænge og ’wayfinding’ i mellem sig.

Partnere: Museum Kolding, Kongernes Jelling, Billund Kommunes Museer, Designskolen Kolding, Visit Vejle og Destination Trekantområdet.

Følg med i de 4 indsatsområder herunder.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Attraktionsudvikling

Spitzenklasse kvalitetsløft og en vidensorienteret attraktionsudvikling

Produktudvikling

Nye oplevelsespakker og wayfinding

Kampagne

Synlighed af destinationens kulturoplevelser

ERFA-netværk

Netværk til at sikre vidensdeling på tværs af kulturattraktioner og turismeerhverv