attraktionsudvikling

Kulturattraktionerne i Destination Trekantområdet skulle gerne være en reason to go, særligt i skuldersæsonen. Projektet arbejder således med at skabe grobund for et spitzenklasse kvalitetsløft i formidlingen på partnernes institutioner.

Der vil blive gået vidensbaseret til værks, og fokusområdet er udvikling af test- og evalueringsmetoder.

Projektet vil gøre brug af ekstern konsulentbistand, som skal hjælpe med at udvikle metoder og processer, der kan kvalitetsløfte formidlingen ude på museerne.

Der vil blive udgivet publikationer, lavet workshop og på sigt afholdt en national konference om resultaterne af arbejdet.

 

 

UDBUD

I forbindelse med arbejdet med attraktionsudviklingen har vi netop nu to udbud ude:

1.       Storytelling på tværs i Destination Trekantområdet med udgangspunkt i 3 kulturhistoriske museer (pdf)

2.       Test og evaluering af kulturhistorisk formidling på tværs i Destination Trekantområdet med udgangspunkt i 3 kulturhistoriske museer (pdf)

LOGO Destination Trekantområdet