attraktionsudvikling

Kulturattraktionerne i Destination Trekantområdet skulle gerne være en reason to go, særligt i skuldersæsonen. Projektet arbejder således med at skabe grobund for et spitzenklasse kvalitetsløft i formidlingen på partnernes institutioner.

Der vil blive gået vidensbaseret til værks, og fokusområdet er udvikling af test- og evalueringsmetoder.

Projektet vil gøre brug af ekstern konsulentbistand, som skal hjælpe med at udvikle metoder og processer, der kan kvalitetsløfte formidlingen ude på museerne.

Der vil blive udgivet publikationer, lavet workshop og på sigt afholdt en national konference om resultaterne af arbejdet.

 

 

UDBUD

I forbindelse med arbejdet med attraktionsudviklingen har følgende opgaver vi skal have eller har fået løst af eksterne konsulenter:

1. Storytelling som designelement i oplevelsespakker på tværs i Destination Trekantområdet med udgangspunkt i 3 kulturhistoriske museer (pdf) – AKTUEL – bud modtages til 16/9/22 kl. 12:00

2. Storytelling på tværs i Destination Trekantområdet med udgangspunkt i 3 kulturhistoriske museer (pdf) – afsluttes sep22

3. Test og evaluering af kulturhistorisk formidling på tværs i Destination Trekantområdet med udgangspunkt i 3 kulturhistoriske museer (pdf) – afsluttes sep2

LOGO Destination Trekantområdet