Regenerativ turisme på verdenskortet

Naturpark Lillebælt skal være et fyrtårn for outdoorturisme, og en mere bæredygtig turismeudvikling som tilfører mere værdi til lokalområdet og regenererer naturen hvor den er udfordret. Det kalder vi regenerativ turisme.

 

Der findes en undergrund af stedbundne virksomheder, som har oplevelsesøkonomiske interesser i udviklingen af

Naturpark Lillebælt som feriedestination. Det er fortrinsvis små stedbundne oplevelsesudbydere, der har deres

primære aktiviteter i Naturpark Lillebælt, og som danner et potentialegrundlag for udviklingen af regenerative

turismeprodukter, der kan forbedre miljøet, biologien og lokalsamfundet, i og omkring naturparken.

 I kombination med dette, er der en stadigt voksende efterspørgsel på naturoplevelser, særligt med unikke stedbundne kvaliteter

og læring som en del af aktiviteten – ikke mindst fra udenlandske turister. 
Derfor har Destination Trekantområdet, sammen med Naturpark Lillebælt og Destination Fyn, igangsat et projekt der skal sætte naturparken på verdenskortet, som et fyrtårn for outdooroplevelser der kan bidrage til naturgenskabelse og bringe en mere nuanceret værdi til området, end blot øgede overnatningstal. 


Projektets hovedspor

1)        Produktudvikling og identitet

Med udgangspunkt i oplevelsesudbuddet og de naturfremmende aktiviteter i Naturpark Lillebælt, skal der udvikles turismeprodukter der er regenerative, relevante og spændende for turister. Internationale turister inddrages i produktudviklingen som med-designere, sammen med fagfolk, destinationer, og projektets partnere. Produktudviklingen skal samtidigt understøtte en fyrtårnsfortælling om outdooroplevelser i naturparken, som turismeaktører kan bruge i sin forretningsudvikling.

2)       International markedsføring

Et vigtigt kædeled i at sætte Naturpark Lillebælt og regenerativ turisme på verdenskortet, er internationale kampagneaktiviteter. Det har både en værdi økonomisk værdi, men præsenterer også muligheder for at inspirere internationale turister til mere bæredygtige handlinger når de kommer hjem.

3)       Netværk og aktørudvikling

For at kunne imødekomme turister med forskellige nationaliteter, vil der i dette spor arbejdes med kompetenceudvikling, og vidensdeling i erfa-netværk.  


Hvad får Destination Trekantområdet ud af projektet?

Projektet skal positionere området i og omkring Lillebælt, som en destination for outdooroplevelser og en mere bæredygtig turismeudvikling. For outdoor-området, kan Naturpark Lillebælt blive et fyrtårn, der danner grundlaget for selvstændig oplevelsesudvikling hos en bredere aktørgruppe. Erfaringerne fra arbejdet med at udvikle regenerative oplevelsesprodukter i Lillebælt, vil også indgå i Destination Trekantområdets øvrige udviklingsaktiviteter, ligesom de vil blive tilgængeliggjort for andre destinationsselskaber.
Projektet løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2025, med et samlet budget på 2,9 millioner kroner. Destination Trekantområdet er lead på projektet, og et samarbejde med Destination Fyn og Naturpark Lillebælt sekretariatet, og er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Projektets partnere er:

Destination Trekantområdet

Destination Fyn

Naturpark Lillebælt

Visit Vejle

Visit Fredericia

Brobygning Middelfart

Gl. Ålbo Camping

Villa Gertrud

Vends Motorik og Naturskole

Get outdoor

Peninsula Nature

Fornemmelse.dk

GoSail

Mira III

Bridgewalking

Madsbyparken

Museum Kolding

Middelfart Museum
Kongernes Samling Koldinghus

Kim Jensen

Project Coordinator
+45 2878 0943
Send Email